Studerende notat av VGT turbolader

Alle kompressorkart blir evaluert ved hjelp av kriteriene som er utledet under kravanalysen.Det kan vises at det ikke finnes en spreder med skovler som øker kompressoreffektiviteten i hoveddriftområdet, samtidig som den opprettholder grunnlinjestabiliteten og effektiviteten ved nominell motoreffekt.Dette er et resultat av den reduserte kartbredden ved bruk av vanedspreder.Resultatene indikerer også at det ikke er noen innvirkning på den spesifikke arbeidsinnsatsen til løpehjulet når det brukes en spredeventil med konstruksjonsparametre for det gitte området.Løftehjulshastigheten ved et gitt trykkforhold er således kun en funksjon av effektivitetsforskjellen som påføres ved bruk av skovldiffusor.Målet med en variabel kompressorgeometri er dermed definert som å opprettholde effektivitetsfordelen i hoveddriftområdet, samtidig som kartbredden utvides for å nå bølge- og strupemassestrømmen til den skovlløse diffusoren for å oppnå effektivitet ved nominell effekt, toppmoment og under motorbremsdrift som er sammenlignbar med grunnlinjekompressoren.

Tre variable kompressorer er utviklet med mål om å forbedre drivstofføkonomien til tunge motorer i hoveddriftområdet uten forringelse av merkeeffekt,

toppmoment, overspenningsstabilitet og holdbarhet.I et første trinn er kravene til motoren med hensyn til kompressortrinnet utledet og de mest relevante kompressordriftspunktene er identifisert.Hovedrekkevidden for langdistanselastebiler tilsvarer driftspunkter ved høye trykkforhold og lave massestrømmer.Aerodynamiske tap på grunn av svært tangentielle strømningsvinkler i den skovlløse diffusoren spiller en dominerende rolle i dette driftsområdet.

For å forbedre drivstofføkonomien uten å måtte ofre seg med hensyn til de gjenværende motorbegrensningene, introduseres variable geometrier for å utvide kartbredden og samtidig gjøre oss til den forbedrede kompressoreffektiviteten ved høye trykkforhold for spredeventiler.

 

Referanse

BOEMER, A ;GOETTSCHE-GOETZE, H.-C.;KIPKE, P ;KLEUSER, R ;NORK, B: Zweistufige Aufladungskonzepte fuer einen 7,8-Liter Tier4-finale Hochleistungs-Dieselmotor.16.Aufladetechnische Konferenz.Dresden, 2011


Innleggstid: mai-05-2022

Send din melding til oss: